Turism

Turistbranschens framtid

Att turismen spelar en stor och viktig roll för samhällsutvecklingen i stort har vi kunnat konstatera. Det märks inte minst på den omfattande infrastrukturapparaten som byggs upp och utvecklas såväl lokalt som regionalt.

Detta medför att allt fler arbetstillfällen skapas, både tillfälliga och långsiktiga, och det kan också bidra till att förhindra en tillbakagång i mindre tätbebyggda områden. Dessutom underlättar det arbetet med hållbar turism och utveckling. Begreppet hållbar turism används för att beskriva hur man genom att erbjuda kultur- och naturarv främjar och bevarar allt från lokala gastronomiska upplevelser till lokal konst och den biologiska mångfalden.

EU-kommissionens turistpolitik

All statistik som samlas in inom turismnäringens olika områden är starkt bidragande till att såväl regionalpolitiska som internationella politiska beslut kan fattas. Statistik är därmed högt prioriterat i detta avseende.

2006 antog Europeiska kommissionen en ny turistpolitik för att stärka partnerskap inom Europas turistindustri. Det finns en rad utmaningar kommande år, bland annat när det rör Europas äldre befolkning, extern konkurrens, ökad efterfrågan på specialiserade upplevelser samt ett ökat behov av hållbara strategier och metoder.

Året därpå antogs ytterligare ett så kallat meddelande, som bland annat innehåller åtgärdsförslag för företagsintegrering i hållbarhetsfrågor samt ökad medvetenhet om hållbarhet hos besökarna själva. Även Lissabonfördraget syftar till att samordna olika initiativ inom turismnäringen.