Turism

Turismnäringen i Sverige

Turismnäringen i Sverige är en starkt växande sektor som inte bara leder till ökad konsumtion, den skapar också mängder med arbetstillfällen inom branscher som hotell, restaurang, transport, upplevelse- och aktivitetsföretag med mera. Detta har förstås stor betydelse för hela landets tillväxt och sysselsättningsgrad.

Det finns en lång tradition av att mäta statistik inom besöksnäringen, vilket underlättar arbetet med hållbar och framtida utveckling. Många stora företag är nischade mot att samla in data om hotell- och restaurangbranschen som är till nytta både för branschen och för konsumenterna. Det går att mäta resultat såväl lokalt som regionalt och internationellt, och inom flera olika områden.

Enligt nyligen publicerad statistik hade Sverige sammantaget cirka 2 miljoner fler mätbara gästnätter under 2018 jämfört med året innan. Trots att den här statistiken inte innefattar övernattningar på Airbnb eller de hos släkt och vänner visar siffrorna på en stadig ökning jämfört med 2012, då gästnätterna i princip var desamma som året dessförinnan.

Antalet gästnätter ökar

2014 ökade antalet utländska besökare med omkring 6 % enligt Tillväxtverkets beräkningar, vilket i antal betyder att cirka 20 miljoner människor besökte Sverige under 2014. En bidragande orsak var en ökning av norska besökare som främst ägnade sig åt utökad gränshandel, som i sin tur ökade med hela 20 %.

Även region Skåne upplever ett utökat besöksantal, främst från Danmark. Enligt statistiken utförs omkring 1/3 av alla gästnätter i region Skåne av danskar. Även Dalarna har sett ett stort uppsving i antalet gästnätter under de senaste åren.

Trenden visar dessutom att antalet besökare från USA förstärktes under 2018. Antalet gästnätter genomförda av amerikanska besökare ökade med närmare 10 %, vilket innebär att USA numer är Sveriges fjärde största utlandsmarknad. Främst är det i Stockholm man har märkt av ökningen, då huvudstaden hade nära 50 % av de amerikanska gästnätterna under 2018. Jämfört med Västra Götaland, som endast hade omkring 15 % motsvarande år, skedde alltså en markant ökning av amerikanska gästnätter koncentrerat till Stockholm.

En jämförelse med våra nordiska grannländer

I jämförelse med övriga nordiska länder kunde man se en stark utveckling av den svenska turismen under 2018. Främst gällde detta antalet utländska gästnätter som ökade med 7 % under samma år. Motsvarande mätning av antalet gästnätter ökade med 3 % i Danmark, 2 % i Norge och 2 % i Finland.Previous Article
Next Article