Turism

Turism som begrepp

Enligt United Nations World Tourism Organisation, som även förkortas UNWTO, omfattas begreppet turism av aktiviteter som sker när människor besöker och/eller vistas på platser som inte tillhör den vanliga omgivningen. Vistelsen kan vara i allt från en dag till ett år och kan ske i såväl privat syfte som i affärssyfte.

Turism som företeelse bidrar till att branschen omfattas av ett eget, gemensamt språk som används dels för att kommunicera internt inom branschen, dels externt med besökarna och övriga branscher.

Orden turism och turist kommer från engelskans tourism respektive tourist, som i sin tur kommer från ordet tour, vilket betyder resa, rundresa eller rundvandring. Det är begrepp som används för att beskriva människors reseaktiviteter när dessa sker utanför den vanliga omgivningen. För att en vistelse ska kallas för turism ska den vara under max ett år, och huvudsyftet ska vara något annat än att utföra arbete mot betalning.

Olika former av turism

Det förs en hel del statistik över resande och turism, bland annat av ovan nämnda United Nations World Tourism Organisation, vilket gör det möjligt att jämföra exempelvis antal hotellnätter, antal utländska besökare, antal svenska besökare, vilken form av turism som ökar respektive minskar mest och så vidare.

Exempel på olika former av turism:

Ekoturism – en form av turism med stort fokus på den lokala kulturen och naturvärdena

Rekreationsturism – har ett starkt fokus på stillsamhet och återhämtning

Actionturism – en form av turism med fokus på spänning och äventyr

Kulturturism – den här formen av turism har starkt fokus på den inhemska kulturen och traditionen

Charterturism – påminner om rekreationsturismen men har större fokus på sol, bad och party

Exempel på olika former av boende

Camping – begreppet kommer från engelskans camp som betyder läger, och handlar om att övernatta utomhus i tält, husvagn, husbil, vindskydd och liknande.

Motell – även detta ett begrepp som tagits direkt ifrån engelskan och som är en sammanslagning av motor och hotell, ett motell ligger inte sällan intill en motorled lite i utkanten av större städer.

Hotell – en anläggning som erbjuder sina gäster och besökare husrum, mat och olika sorters servicetjänster mot betalning.

Turisthotell – ett hotell som erbjuder något lägre standard än reguljära hotell, och som vanligtvis ligger en bit utanför centrum.

Värdshus – ett hotell och/eller restaurang som ligger relativt långt ifrån storstaden, oftast med ett lantligt och ostört läge.

Stadshotell – ett relativt stort och mycket centralt beläget hotell i mindre och mellanstora (svenska) städer.

Konferenshotell – en hotellanläggning som erbjuder såväl övernattning som sammanträdesmöjligheter i form av konferens, seminarium, golf och rekreation.

Järnvägshotell – hotell som ligger i omedelbar närhet till en järnvägsstation, som ofta erbjuder såväl övernattning som mat möjligheter till avkoppling.

Pensionat – en mindre hotellanläggning med utpräglad personlig prägel, som ibland erbjuder enklare måltider alt. självhushåll och som oftast ligger i renodlade turistområden.

Airbnb – en internetbaserad bostadsförmedling för bostäder som hyrs ut av privata värdar i Sverige, Norden och i övriga världen.