Människor har genom alla tider rest i egenskap av turister, men förr i tiden var turism en långt mer sällsynt företeelse än vad den är idag. Orsakerna var bland annat bristen på fritid, sämre ekonomi samt långsamma och dåliga kommunikationer. Det var först under 1900-talet som turismen kunde utvecklas till att bli en global industri.

Det är genom att studera historian som vi kan förstå vår samtid och människors upplevelser och syn på omvärlden. Historia bygger på händelser som skett i det förflutna, samt på forskning av dessa händelser. Därför är det extra viktigt med statistik och olika former av dokumentation som kan leva vidare från generation till generation.

Turism och transport

Begreppet turism som vi ser på det idag omfattas bland annat av samfärdsmedel, övernattnings- och restaurangmöjligheter och resande för nöjes skull. Numera är det självklart att hitta logi både i stora och små städer och orter, men förr i tiden var det gästgiverierna som stod till de resandes förfogande, och då oftast på ute på landsbygden.

För att transportera människor, djur, varor och gods från en plats till en annan krävs någon form av färdmedel, eller transportmedel. Ett transportmedel förr i tiden kunde vara häst och vagn, ångbåt eller tåg. Så småningom utvecklades transportmedlen till att omfatta även bilar, flygplan, färjor, kryssningsfartyg, rymdfärjor med mera.

Vårt resande är i mångt och mycket beroende av olika typer av transportmedel samt tillgången på dessa. Att lära sig om transportmedlens historia är att lära sig om samhällsutvecklingen i stort, då utvecklingen av olika färdmedel får anses vara en av de starkaste drivkrafterna för att påskynda samhällsutvecklingen genom historien.

Bröderna Wright, Ericsson och Daimler

Den 17 december 1903 genomfördes världens första bemannade (av bröderna Wright) motordrivna flygning. Bröderna lyckades hålla flygplanet i luften under 12 sekunder och flygningen mätte hela 35 meter.

1829 arrangerades en hastighetstävling för lokomotiv strax utanför Liverpool i England. Fem lok deltog, varav en var svensken John Ericsson som med sitt lok ”Novelty” gick till slutstriden tillsammans med engelsmannen Stephenson och hans lok ”The Rocket”. Stephensons lok tog hem segern med en topphastighet på 46 km/h. Detta blev startskottet på järnvägens utbyggnad och utveckling.

1883 fick Gottlieb Daimler, mannen som stod bakom världens första moderna bil, patent på världshistoriens första bensindrivna motor. Fram tills dess hade bensin bara varit en sällsynt apoteksvara som i huvudsak använts för att bota förstoppning. Med åren har just bilen blivit ett av människans vanligaste transportmedel och idag är bilindustrin både en blomstrande och lukrativ bransch.Previous Article