En undersökning gjord av Tillväxtverket och SCB visar att behoven av utökad kompetens inom turismnäringen är stora, samtidigt som det är tydligt att dessa behov inte alltid möts av motsvarande arbetskraftsutbud.

Några av de kompetenser som anses viktiga för att klara av arbetet inom branschens olika områden är bland annat hög servicekänsla, god säljteknik, företagsekonomi och kunskaper om området. Kompetenser som juridik och turiststatistik anses vara minst viktiga. Störst utbildningsbehov finns inom språk och IT, men många som arbetar har vare sig har tid eller råd att fortbilda sig i den omfattning som man skulle önska.

TRAC-utbildningen har ett högt anseende inom resebranschen och många unga som vill arbeta inom resebranschen känner också till utbildningen. Dock anses turismutbildningar i Sverige ha ett allt för generellt innehåll, samtidigt som branschen efterfrågar specifik spetskompetens och ökad kompetensförsörjning inom flertalet områden.

Tyvärr finns det även brister i samordningen mellan olika lärosäten och turistbranschen, vilket lett till en önskan om en kvalitetssäkring av utbildningarnas innehåll. Enligt Tillväxtverket och SCB:s undersökning finns dessutom en önskan om ökad samordning och koppling till branschen. Mer praktik och större möjligheter att studera på distans vid sidan av ordinarie arbete är andra önskemål, främst med inriktning på främmande språk, IKT, ekonomi och kundpsykologi.