Begreppet turism kommer från engelskans ord tourism som i sin tur är en form av ordet tour, det vill säga resa eller rundvandring. Begreppet används för att beskriva olika reseaktiviteter som sker utanför den vanliga omgivningen. En vistelse får vara i högst ett år för att klassas som turism, samtidigt som syftet med vistelsen ska vara något annat än att arbeta.

Turism innefattar samfärdsmedel, övernattningsmöjligheter, nöje, mat och upplevelser och numer är det en självklarhet att hitta logi i såväl stora som små städer. Transportmedlen är fler och modernare än på ångbåtens tid, med superlyxiga flygplan, kryssningsfartyg, höghastighetståg med mera.

Olika sorters turism

Det faktum att det förs mängder med statistisk över människors resvanor, antal hotellnätter, antal utländska respektive inhemska besökare och mycket mer gör det möjligt att förstå samtiden och, till viss mån, förutspå framtiden.

Att det finns olika sorters turism är också viktigt att känna till, då efterfrågan på nya ressätt och annorlunda upplevelser varierar över tid, vilket medför att turistbranschen ständigt behöver befinna sig i en utvecklingsfas. Främst när det gäller ekoturism och hållbart resande.

Turismnäringen i Sverige frodas

I Sverige är turismnäringen en stadigt växande sektor som ger ökad konsumtion och mängder med arbetstillfällen inom bland annat hotell- och restaurangbranschen, upplevelseindustrin och resebranschen. Det är av stor betydelse, både för tillväxten och för sysselsättningsgraden i landet.

Undersökningar visar också att Sverige fick allt fler besökare från USA under 2018, och USA är numer Sveriges fjärde största utlandsmarknad. Främst märks ökningen i Stockholm som hade cirka 50 % av de amerikanska gästnätterna under samma år.

Turismnäringen spelar en mycket viktig roll för samhällsutvecklingen, inte minst tack vare uppbyggnaden av infrastrukturen som i sin tur skapar arbetstillfällen och avhjälper en tillbakagång i resandet i mindre städer och på landsbygden. Det är också viktigt att fortsätta föra statistik över olika områden inom turismnäringen för att såväl regionpolitiker som internationella politiker ska kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut gällande framtidens turism.