Jobb inom turismnäringen

Turismbranschens framtid

Turismforskare spår en ljus framtid och tror att turism kommer att handla allt mer om klimatsmarta och medvetna val i allt större utsträckning. Människor är intresserade av genuina natur- och kulturupplevelser. och eftersom det blir allt lättare att hålla kontakten med vänner runt om i världen, tror man även att det virtuella resandet kommer att utvecklas allt mer.

Utvecklingen går framåt, belastningen på miljön blir allt mindre och det är lättare än någonsin att förflytta sig. Detta är saker som utnyttjas till fullo och som gör att turismnäringen idag utgör kärnan inom världsindustrin. Och FN:s World Tourism Organisation, WTO, förutspår att vi kommer att fortsätta se ett ökat resande fram till år 2050.

Man tror också att det internationella resandet kommer att öka betydligt bland asiater och sydamerikaner lagom till 2050, främst beroende på välståndet i dessa länder. I de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) växer ekonomin stadigt, vilket gör det realistiskt att tänka att 2050 blir ett år då dessa länder spelar en betydande roll för turismen i världen.

För Sveriges del finns det goda möjligheter att locka hit internationella besökare, men det är viktigt att komma ihåg att konkurrensen är stenhård och att det därför krävs både kunskap och förståelse för turisternas önskemål.